Srebrna biżuteria pokryta rutenem.

Ruten to pierwiastek chemiczny z grupy platynowców. Jest on bardzo rzadkim metalem szlachetnym. Pokrycie biżuterii warstwą rutenu ma na celu zwiększenie jej odporności na korozję,… Read More